Tuyển lập trình viên .net/java

#1
LẬP TRÌNH VIÊN .Net
* Số lượng cần tuyển: 3-5
* Vị trí làm việc: Lập trình viên Phòng Dịch vụ Ngân hàng
Nhận các bạn sinh viên mới ra trường.
 
Sửa lần cuối: