Tận cùng nỗi nhớ - Michelle Ngn ft Tu Nguyen - Bản cover da diết