Chang

Tôi là nàng Xử Nữ,
Tôi là đóa cúc xanh
Là lá đậu đầu cành
Là mùa thu vàng nắng.
Nơi ở
Dalat

Liên hệ

Facebook
Trangmanzila

Người theo dõi

Các danh hiệu

  1. 2

    Somebody likes you

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.